poniedziałek, 5 września 2011dzien szybciej staje się nocą, życie staje się piękniejsze.