poniedziałek, 26 września 2011

jestem bezradna na moje czyny. mój logarytm życia jest wciąż proporcjonalny do przeciętnego dnia, do mało rozrywkowego i wciąż nudnego. dziej się coś, proszę dziej się