poniedziałek, 12 września 2011

krowakrowakrowa, a tu byk
 czemu ja, czemu czemu czemu? samowystarczalność.