środa, 21 marca 2012


Mimo głupoty ludzkiej - milczę. Myślę jednak, że urodziłam się nie w tej epoce co powinnam, łatwiej by było, prawda? Myślęmyślęmyślęmyślę i znów słowo straciło sens. Dobrze, że chociaż się ciepło zrobiło, przynajmniej mój umysł pracuję należycie.